Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2010

Στρατηγική των ΜΜΕ για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

image

Η προστασία των δικαιωμάτων των λεγόμενων ευπαθών κοινωνικών ομάδων και η έμπρακτη υποστήριξη των προσπαθειών για ισότιμη κοινωνική τους ένταξη, πρέπει να είναι αντιληπτή από τα έντυπα και ραδιοτηλεοπτικά μέσα ως αποστολή ύψιστης προτεραιότητας. Μέχρι σήμερα οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι προσπάθειες των ΜΜΕ προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση , ήταν μεν υπαρκτές , πλην όμως αποσπασματικές και ως εκ τούτου αναποτελεσματικές. Αλλωστε, η παραπάνω διαπίστωση έχει πολλές φορές εκφραστεί σε συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις από όλους τους φορείς έκφρασης ή εκπροσώπησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Με αυτό ως δεδομένο, η ανάγκη υλοποίησης ολοκληρωμένων σχεδίων κάλυψης του κενού σε ότι αφορά τις πολιτικές άσκησης δικαιωμάτων και κοινωνικής ένταξης, κρίνεται στο όνομα της εμβάθυνσης της δημοκρατίας επιτακτικότερη από ποτέ. 

Αν υποθέσουμε ότι κάποιο ή κάποια ΜΜΕ αναζητούν τρόπους να σχεδιάσουν και εντέλει να επενδύσουν στην αναβάθμιση της σχέσης τους με τις κοινωνικά και επικοινωνιακά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δεν μπορούν παρά να ξεκινήσουν από την αρχή. Το πρώτο κρίσιμο βήμα, λοιπόν, ώστε να υποστηριχθεί ένας αξιόπιστος στρατηγικός σχεδιασμός, είναι η εγκυρότερη το δυνατόν καταγραφή, του πως οι ίδιες οι λεγόμενες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες αξιολογούν τον υφιστάμενο ρόλο των ΜΜΕ και το περιεχόμενο των προγραμμάτων που τις αφορούν. Η συγκεκριμένη καταγραφή δεν μπορεί παρά να αποτελεί προϊόν εξειδικευμένης έρευνας με στοχευμένα ερωτηματολόγια, και με τους ερωτώμενους να καλούνται να απαντήσουν σε σχέση με το περιεχόμενο των ειδησεογραφικών προγραμμάτων, την αναπαραγωγή ή όχι ρατσιστικών στερεοτύπων, αλλά και να επιλέξουν παραδειγματικές καλές πρακτικές και να υποδείξουν άμεσες λύσεις/παρεμβάσεις στα προβλήματα που θεωρούν εντονότερα.

Η υλοποίηση της αντίστοιχης έρευνας ανά κοινωνική ομάδα είναι επίσης μιά εξειδικευμένη υπόθεση που οφείλει να τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εξαιρετικά απαραίτητη στην υλοποίηση καθεμιάς εκάστης έρευνας είναι η στρατηγική συνεργασία των φορέων εκπροσώπησης και/ή των φορέων που ασχολούνται εξειδικευμένα με την καθεμιά εκάστη κοινωνική ομάδα. Απαιτείται, επίσης, η επιλογή και τήρηση αυστηρού χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης των ερευνών βάσης, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο αξιολόγησης/ανάλυσης/συσχετισμού των ευρημάτων τους και χρησιμοποίησής τους για την ανάπτυξη στρατηγικής.

Οι βασικές δομές των ερωτηματολογίων πρέπει με ιδιαίτερη προσοχή να σχεδιάζονται από εξειδικευμένη ομάδα με μακρά διεθνή εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας που αφορούν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Εξίσου κρίσιμο στάδιο μετά την δόμηση των ερωτηματολογίων είναι η αναλυτική επεξήγηση του περιεχομένου τους ώστε να γίνει κτήμα όλων των εμπλεκομένων, ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η πραγματοποίης συνάντησης ή συναντήσεων συνεργασίας με το σύνολο των φορέων εκπροσώπησης των ευάλωτων (σε φαινόμενα περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού) κοινωνικών ομάδων. Στόχος ευρύτερος μιάς τέτοιας συνάντησης ή συναντήσεων είναι να συμφωνηθεί ένα συνολικό πλαίσιο συνεργασίας, εκκίνηση του οποίου (πρώτο βήμα) θα είναι η αξιόπιστη καταγραφή στάσεων και συμπεριφορών των ευπαθών κοινωνικών ομάδων έναντι του περιεχομένου των δημόσιων ΜΜΕ όπως μέχρι σήμερα έχει διαμορφωθεί.

Σε ότι αφορά το συνολικό πλαίσιο συνεργασίας, με δεδομένη την τεκμηριωμένη καταγραφή στάσεων – συμπεριφορών ως σταθερό πλέον σημείο εκκίνησης και ανάπτυξης ευρύτερης στρατηγικής, αρχίζει να διαμορφώνεται σε δύο κατευθύνσεις: Τόσο μέσω της αυτοτελούς προβολής του συλλεγέντος υλικού όσο και μέσω της χρήσης του για την συνεχή επιμόρφωση των λειτουργών των ΜΜΕ . Η παραπέρα εξέλιξη του πλαισίου περιλαμβάνει μιά ευρεία γκάμα δράσεων και επιλογών : Συνυπολογισμός των συμπερασμάτων των ερευνών στον διαρκή σχεδιασμό των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων. Δημιουργία σταθερών επικοινωνιακών πόλων (π.χ. θεματική εκπομπή, διαδικτυακός τόπος ορθής δημοσιογραφικής ενημέρωσης για θέματα ένταξης και κοινωνικών δικαιωμάτων) , που θα λειτουργούν ως διαρκής πήχης για το σύνολο του ραδιοτηλεοπτικού προϊόντος και παράλληλα θα αποτελούν πρότυπα ενημέρωσης για τα συναφή θέματα. Σταδιακή ενίσχυση της προσπάθειας των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων να δημιουργήσουν και αναπτύξουν θεματικά δίκτυα επικοινωνίας και έκφρασης. Η τελευταία επιλογή, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεχή συνεργασία και με την αρωγή της εξειδικευμένης ομάδας που επιμελείται τον όλο σχεδιασμό.

Πρωταρχικός στόχος του συνολικού (στρατηγικού) πλαισίου συνεργασίας, είναι η επίτευξη διάρκειας στην προσπάθεια ισότιμης πρόσβασης στην επικοινωνία των αποκλεισμένων και επικοινωνιακά ομάδων. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ είναι το μεγάλο ζητούμενο, και αυτή διασφαλίζεται μονάχα αν η συνεργασία γεννήσει θεσμούς και αποτελέσματα με αυτοτελή δυναμική μεσ’ τον χρόνο. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του σχεδιασμού, το ραδιοτηλεοπτικό μέσο που θα επιλέξει να τον υλοποιήσει οφείλει να είναι το επίκεντρο, πλην όμως με την φιλοδοξία και βούληση να επηρεάσει επί το προοδευτικότερο το ευρύτερο επικοινωνιακό γίγνεσθαι. Να λειτουργήσει ως πρωτοπορία.

Σε ότι , τελος, αφορά το χρονοδιάγραμμα πλήρους ανάπτυξης μιάς στρατηγικής όπως η προτεινόμενη, επιβάλλεται να είναι “σφικτό” για λόγους συγκράτησης υψηλών επιπέδων ενδιαφέροντος. Αν υποθέταμε ότι η σχετική απόφαση λαμβανόταν στα μέσα ή τέλη Αυγούστου, τα πρώτα βήματα θα πρεπε να είναι ταχύτατα. Η κλήση των εμπλεκόμενων φορέων σε συνάντηση εργασίας π.χ. υπό τον κωδικό τίτλο “ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ”θα πρεπε να αφορά το διάστημα τέλους Σεπτεμβρίου – αρχών Οκτωβρίου.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο μιάς τέτοιας συνάντησης, η επιβεβλημένη δομή και οι υποχρεωτικοί στόχοι της ξετυλίγονται ως εξής : Να τεθούν οι στρατηγικοί στόχοι της περιόδου που ξεκινά. Να γίνει παρουσίαση της δομής των ερευνών που θα καταγράψουν τις στάσεις και συμπεριφορές των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με τρόπο εξειδικευμένο (οι δομήσεις των ερωτηματολογίων θα είναι διαφοροποιημένες ανά ομάδα ) . Να συμφωνηθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των ερευνών και κατόπιν επεξεργασίας των ευρημάτων τους, καθώς επίσης και πρώτης επίσημης παρουσίασής τους (προτείνεται χρονικός ορίζοντας πριν το τέλος του τρέχοντος έτους).

Να ανακοινωθούν οι παράλληλες δράσεις (θεματική εκπομπή, διαδικτυακός τόπος) που θα κάνουν άμεσα πράξη την ροή πρότυπης παρουσίασης θεμάτων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, συγκροτώντας τον πρώτο έμπρακτο πήχη της νέας εποχής που σχεδιάζεται. Να συνδεθούν οι πρώτες παράλληλες/άμεσες δράσεις με την ενίσχυση της προσπάθειας (και αναγκαιότητας) ανάπτυξης θεματικών δικτύων επικοινωνίας από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τέλος, να επικυρωθούν όλα τα παραπάνω μέσω της επίσημης ανακοίνωσης ανάθεσής τους σε εξειδικευμένη ομάδα που θα βρίσκεται πλέον σε συνεχή επαφή με τους συνεργαζόμενους φορείς για την υλοποίησή τους.

Η αναβάθμιση του προϊόντος των ΜΜΕ σε ότι αφορά τα θέματα κοινωνικών δικαιωμάτων, κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα “καλών προθέσεων” και/ή αποσπασματικών παρεμβάσεων, αλλά εκπόνησης και εφαρμογής ενός εξειδικευμένου και αξιόπιστου στρατηγικού σχεδιασμού. Αν και όταν αυτό γίνει σαφές και κατανοητό, ο δρόμος πλέον είναι ανοικτός.

TRUERESPECT.COM.CY/18.8.2010

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 6 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΩΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

image

Επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας κ Διαμαντόπουλου στην Βουλή που αφορά τους εκπαιδευτικούς αμεα αναπληρωτές κ ωρομίσθιους οι όποιοι αναμένουν τον σύννομο διορισμό τους από τον περασμένο Σεπτέμβριο (βάσει του Ν 3794) η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την περικοπή κατά 12% των πιστώσεων του προϋπολογισμού στο Υπουργείο Παιδείας αλλά και με το Πρόγραμμα Σταθερότητας όπου ρητά αναφέρεται η σημαντική μείωση των προσλήψεων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Κατά την γνώμη μας η λύση που πρέπει να δοθεί είναι η άμεση κάλυψη των οργανικών θέσεων στον τομέα την εκπαίδευσης με βάση τις ολοένα και αυξανόμενες κενές οργανικές θέσεις εργασίας.

Μ. ΑΝΑΓΝ.

Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2010

ΣΟΚ – ΑΗΔΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΠΕΣΜΟΣ!!!!!

image

Σοκ στην στην Κύπρο

Βίασαν 15χρονη με ειδικές ανάγκες μέσα σε σχολείο

Υπόθεση που αφορά άσεμνη επίθεση εναντίον 15χρονης με ειδικές ανάγκες, που φοιτά σε εκπαιδευτικό ίδρυμα για παιδιά με ειδικές ανάγκες και η οποία αποκαλύφθηκε την Παρασκευή στον Φιλελεύθερο, διερευνά η Αστυνομία, ύστερα από καταγγελία της μητέρας της νεαρής, όπως αναφέρει το Κυπριακό Πρακτορείο. Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Μιχάλη Κατσουνωτό, η επίθεση φαίνεται να διαπράχθηκε τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους από δύο αγόρια ηλικίας 17 και 18 χρόνων, επίσης με ειδικές ανάγκες.

Η 15χρονη, δήλωσε ο κ. Κατσουνωτός, εξετάστηκε από ιατροδικαστή και διαπιστώθηκε ότι φέρει παλαιά ρήξη παρθενικού υμένα. Η Αστυνομία, πρόσθεσε, προχωρά στη διερεύνηση της υπόθεση και αναμένεται να ληφθεί από τη 15χρονη οπτικογραφημένη κατάθεση. «Πρόκειται για λεπτό και σοβαρό ζήτημα και ως τέτοιο αντιμετωπίζεται από την Αστυνομία», τόνισε ο κ. Κατσουνωτός, επισημαίνοντας ότι στην υπόθεση έχει εμπλακεί το Γραφείο Καταπολέμησης της Βίας στην Οικογένεια και Πρόληψης Νεανικής Παραβατικότητας, το οποίο στελεχώνεται με ειδικούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, με εμπειρία χειρισμού παρόμοιων υποθέσεων. «Θα πρέπει επιμελώς να αποφύγουμε τη φωτογράφηση του θύματος και της οικογένειας του, τη διαπόμπευση ή τη θυματοποίηση οποιουδήποτε προσώπου», κατέληξε ο κ. Κατσουνωτός.

Σάββατο, 7 Αυγούστου 2010

Μειωμένο τιμολόγιο από τη ΔΕΗ για ευπαθείς ομάδες

image

Μείωση του τιμολογίου ρεύματος ως και 20% προβλέπει για διάφορες ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη θέσπιση του λεγόμενου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και προθεσμία για να γίνουν οι σχετικές αιτήσεις ως το τέλος του χρόνου.

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, για ένα ημερολογιακό έτος, και απευθύνεται σε άτομα με εισόδημα κάτω του αφορολόγητου ορίου, μακροχρόνια άνεργους, γονείς με τρία παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο ΚΟΤ αποτελούν α) κατανάλωση κάτω από 1.000 kWh ανά τετράμηνο (το μέρος της κατανάλωσης που ωφελείται από την έκπτωση είναι από 0 ως 800) και β) κατανάλωση για πρώτη κατοικία. Η ένταξη στο πρόγραμμα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, εκτός αν παύσουν να ισχύουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, απευθείας ή μέσω των προμηθευτών στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ στο χρονικό διάστημα από 01.10.2010 ως 15.12.2010.

ΤΟ ΒΗΜΑ 7/8/2010

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ!!!

image

Προϋπολογισμός 2010: τα άτομα με αναπηρία είναι σε χειρότερη θέση κατά 300 λίρες αφότου εγκαταλείφθηκε η σύνδεση με τον Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης

Έχει προκύψει ότι τα άτομα με αναπηρία θα είναι σε χειρότερη θέση κατά 300 λίρες ίσως και περισσότερα το χρόνο αφότου η κυβέρνηση εισήγαγε νέο τρόπο υπολογισμού του πληθωρισμού για τα κέρδη.

Γράφτηκε από την Rosie Murray-West

Δημοσιεύθηκε: 3:36μμ στις 30 Ιουνίου 2010

Ο υπουργός συντάξεων, Steve Webb, αποκάλυψε ότι ο υπολογισμός των κερδών βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και όχι βάσει του Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης θα στοιχίσει σε όσους ζουν από το επίδομα αναπηρίας και παρεπόμενων παροχών αρκετές εκατοντάδες λίρες το χρόνο.

Οι πληροφορίες δόθηκαν στη δημοσιότητα σε απάντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης που έκανε η Yvette Cooper, πρώην υπουργός συντάξεων, και δείχνουν ότι το ανώτατο ποσοστό επιδόματος διαβίωσης για άτομα με αναπηρία, η καθαρή αύξηση, μέχρι το 2015 θα ήταν 83,45 λίρες την εβδομάδα εάν υπολογιζόταν βάσει του Δείκτη Λιανικής Πώλησης. Υπολογιζόμενο βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή προβλέπεται να αυξηθεί κατά 79,90 λίρες. Η επιχορήγηση συνοδών ατόμων με αναπηρία, που την διεκδικούν πολλοί ανάπηροι, προβλέπεται να είναι 60, 35 λίρες την εβδομάδα αντί για 62,95 λίρες.

Ο Mike Bush, επικεφαλής του κλάδου πολιτικής για φιλανθρωπία που αφορά άτομα με αναπηρία, δήλωσε ότι άτομα με αναπηρία θα μπορούσαν να έχουν ελάχιστα περιθώρια περικοπής των παροχών τους, δεδομένου ότι το επίδομα αναπηρίας είναι ήδη «πιθανότατα χαμηλότερο από αυτό που θα έπρεπε να είναι». Είπε: «Αυτό θα μπορούσε να είναι η διαφορά ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία που συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή και εκείνα που δεν συμμετέχουν».    

Επειδή τα επιδόματα αναπηρίας είναι πολύ χαμηλά πολλά άτομα με αναπηρία παίρνουν επίσης επιδόματα ανικανότητας που και αυτά θα αυξάνονται με βραδύτερο ρυθμό όταν συνδέονται με το Δείκτη τιμών καταναλωτή. Ο κύριος Bush είπε ότι το επίδομα διαβίωσης αναπήρων ήταν η μόνη οικονομική αναγνώριση του γεγονότος ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν μεγαλύτερο κόστος ζωής.

Οι φόβοι ότι η φιλανθρωπία για άτομα με αναπηρία θα μπορούσε να συμπιεστεί ακόμα περισσότερο μεγάλωσε όταν ο υπουργός οικονομικών, George Osborne, ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι ψάχνει τρόπους για εξοικονόμηση περισσοτέρων πόρων από το επίδομα στήριξης της απασχόλησης — που αντικαθιστά το επίδομα ανικανότητας — και το επίδομα κατοικίας. Έχει ήδη δηλώσει ότι τα νέα άτομα που θα υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θα αντιμετωπίσουν δύσκολες ιατρικές εξετάσεις.

Επίσης πολλοί θα πληγούν από τη μείωση του επιδόματος στήριξης απασχόλησης, που βάσει χθεσινών υπολογισμών θα μπορούσε να είναι 75,80 λίρες το 2015 εάν ήταν συνδεδεμένο με τον Δείκτη Τιμών Λιανικής Πώλησης ενώ θα είναι 73,25 λίρες σε συνάρτηση με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Ο David Congon, στη φιλανθρωπική οργάνωση Mencap για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, είπε ότι πολλά άτομα με μαθησιακές δυσκολίες «δεν έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν». Και πρόσθεσε:«Αυτά τα επιδόματα είναι πολύ σημαντικά.  Το αφορολόγητο επίδομα επιβίωσης αναπήρων λειτουργεί σαν δικλίδα ασφαλείας για άτομα που ίσως να μην παίρνουν άλλα επιδόματα».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑμεΑ

Τίτλος πρωτοτύπου: “Budget 2010: disabled '£300 worse off' as RPI is abandoned”

Το πρωτότυπο κείμενο υπάρχει στο link:

 http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/consumertips/7862886/Budget-2010-disabled-300-worse-off-as-RPI-is-abandoned.html

Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Οι περικοπές κονδυλίων απειλούν χιλιάδες παιδιά με αναπηρίες

image

Επερώτηση του Βουλευτού Β΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ.

κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

Η οικονομική κρίση πλήττει και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Αυτό προκύπτει από την ερώτηση του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης της Ν.Δ. Θεόδωρο Καράογλου, που επισημαίνει τα έντονα προβλήματα που έχουν προκύψει σε αρκετά φιλανθρωπικά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης λόγω περικοπής κονδυλίων.

Όπως αναφέρει: «Η κατάσταση είναι τραγική, καθώς πάνω από 1.000 παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες κινδυνεύουν να μείνουν στο δρόμο ή να επιστρέψουν στα σπίτια τους, λόγω έλλειψης προσωπικού για να τα φροντίσει. Το αρμόδιο υπουργείο προχώρησε στην περικοπή έως και 40% των κρατικών κονδυλίων, με την πρωτοφανή αιτιολογία ότι τα ιδρύματα αυτά δεν διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση. Τα φιλανθρωπικά ιδρύματα, που δεν έλαβαν επιχορήγηση για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο και γι’ αυτό το λόγο υπολειτουργούν είναι το Σωματείο Αποκατάστασης και Ειδικής Αγωγής ΑΜΕΑ «Ο Σωτήρ», το Ορφανοτροφείο «Μέλισσα», το Άσυλο του Παιδιού, το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, το Ίδρυμα παίδων «Η Ελπίς», η «Μέριμνα Παιδιού», η Αγροτική Παιδική Φωλιά και η Σχολή Τυφλών «Ο Ήλιος».

Και τονίζει ο κ Καράογλου: «Η μη καταβολή επιχορήγησης από το αρμόδιο υπουργείο δημιουργεί εμπόδια στη λειτουργία τους, καθώς είναι αδύνατη η πληρωμή των θεραπευτών και η πληρωμή των ενοικίων των χώρων διδασκαλίας, δεδομένου ότι δεν διαθέτουν όλα τα ιδρύματα δικούς τους χώρους για την εξυπηρέτηση των παιδιών που φιλοξενούνται».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 1/8/2010